Medlemsansökan TMK

Medlemsansökan
 1. Sökande
 2. *
 3. *
 4. *
 5. *
 6. *
 7. *
 8. (obligatorisk)
 9. Medsökande
 10. (obligatorisk)
 11. Har båt som önskas läggas på slipen
 12. Önskar ställa mig i kö för kajplats vid slipen
 13. Förvaring av båt sker på
 14. Önskar ställa mig i kö för slipbod
 15. Information om min båt
 16. *
 17. *
 18. *
 19. *
 20. *
 21. *
 22. *
 23. *
 24. *
 25. Verksamheten i TMK bygger helt på frivilliga insatser kombinerat med arbetsplikt vid fullt medlemskap. Markera nedan de arbetsområden som svarar mot dina intressen och talanger! Minst en markering krävs!
 26. Annat speciellt intresse, se nedan
 27. Övriga upplysningar, t ex speciella intressen eller kunskaper som klubben skulle kunna ha nytta av
 28. OBS! Båten måste vara ansvarsförsäkrad för att få läggas upp på slipen eller vid klubbens kajplats. Upplysningar om vad som gäller vid uppläggning av båt på slipområdet lämnas av slipförman. (t ex typ av bockar, bockhöjd, stöttor, profiler m.m.)
 29. Jag/ vi avser att följa de stadgar och regler som gäller inom klubben, samt accepterar den arbetsplikt och de avgifter som stadgeenligt fastställes.
 30. Jag/ vi intygar att båten även fortsättningsvis kommer att vara ansvarsförsäkrad. Ovan angivna uppgifter kommer att registreras i TMKs datoriserade medlemsregister.
 31. .......................................................................................................
 32. *
 33. Underskrifter
 34. Sökande
 35. Medsökande
 

cforms contact form by delicious:days