Styrelsen

Ordförande
Lars Bohlin

070-688 12 38
Vice Ordförande
Kassör
Ulla Löfberg

070-311 97 83
Miljöombud
Andreas Gerhardsen

070-290 07 71
Sekreterare
Carina Larsen

070-213 86 16
Vice sekreterare
Annelie Kronqvist

070-561 82 16
Styrelsesuppleant
Patrik Lager

073-722 41 67
Styrelsesuppleant
Rickard Ekström

070-441 77 45
Valberedning
Patrick Löfberg

070- 960 91 04
Valberedning
Madelene Rännbäck

070-331 90 79
Valberedning
Anders Djupström

070-568 09 31