Styrelsen

Ordförande
Lars Bohlin

070-688 12 38
Vice Ordförande
Johan Nieminen

072-568 57 00
Kassör
Ulla Löfberg

070-311 97 83
Sekreterare
Carina Larsen

070-213 86 16
Vice sekreterare
Per Svanerö

072-325 14 16
Styrelsesuppleant
Christian Holmgren

072-533 13 65
Styrelsesuppleant
Rickard Ekström

070-441 77 45
Valberedning
Patrick Löfberg

070- 960 91 04
Valberedning
Tomas Falk

070-565 22 45
Valberedning
Anders Djupström

070-568 09 31