Miljö

Miljön är viktig för oss på TMK. Nedan finns bra dokument och även en hel del information om vår miljöpolicy.
Läs igenom detta. Det är viktigt att vi hjälps åt att värna om vår miljö.

Miljöpolicy  Miljövettsregler   Rent under båten   Båtliv och mijön    Töm inte i sjön video

                    

Miljöpolicy

TMK anser att Klubben och dess medlemmar bör tänka på följande:

  • Respektera andra människors anspråk på ostördhet. Tystnad, stillhet och mörker är en del av miljön.
  • Elda eller grilla aldrig på berghällar. Använd iordningställda eldplatser eller egen grill.
  • Städa efter sig – och andra. Ta med soporna hem eller använd uppställda sopmajor/sopbehållare – källsortera. Farligt avfall tas hem och lämnas på miljöstation.
  • Använda i första hand toalett i land. Båtens toalett skall ha tank och vara stängd för direktutsläpp. Töm vid sugstation.
  • Sköt om sin motor så att den inte läcker olja. Lämna olja och oljefilter på avsedd plats. Länspumpa inte slagvatten med oljespill – använd oljestrumpa i kölsvinet.
  • Använda godkända bottenfärger och kemikalier. Och använd inte mer än du behöver. TMK följer anvisningar och rekommendationer från kommunens miljöförvaltning

 

Detaljerad miljöinformation finns att tillgå dels i ”klubboden” på slipen, men även via följande länk till
SBUs hemsida.