TMK och miljö

Torshälla motorbåtsklubb verkar för god sjösäkerhet, miljö samt ett gott kamrat- & sjömanskap, som det står i våra stadgar. Alla vi medlemmar är och verkar i vårt närområde och tar till stor del tillvara på den natur som Mälaren och andra svenska vatten har att erbjuda alla fritidsbåtsägare. Hos oss är miljön är en viktig prioriterad fråga.

Här finns en sida med frågor och svar kring vårt miljöarbete i klubben.

Utfasning av biocidfärger

Torshälla motorbåtsklubb har för avsikt att helt fasa ut användningen av båtbottenfärger innehållande biocider. Du som medlem kommer på ett eller annat sätt beröras av det här arbetet om du är en av de som förvarar din båt på slipområdet. Läs mer om projektet här. För att säkerställa att inga miljöfarliga båtbottenfärger används kommer ronderingar att göras på slipområdet i samband med vår- och höstrustning.

Miljöpolicy

Den enskilde medlemmen ansvarar själv för att ta del av TMK:s miljöinformation. Det åligger varje enskild medlem att följa båtklubbens regler samt aktuell lagstiftning och föreskrifter. Varje båtägare ska efter sjösättning eller upptagning se till att inte täckningsmaterial eller avfall av olika slag blir liggande på uppställningsplatsen. 

Miljöfarligt avfall får under inga omständigheter förvaras löst under båtarna inom slipområdet. Respektive medlem ansvarar själv för rätt hantering och så även för borttransport av sina sopor och sitt avfall. 

Slipning av båtbotten avråds just nu helt av Eskilstunas miljökontor då vi inväntar nya riktlinjer från projekt Skrovmålet (drivs av Transportstyrelsen) som kommer i slutet av 2020. Måste du ändå göra det innan dess ska transportstyrelsens riktlinjer för giftfri båtbotten följas. Slipningen ska ske hermetiskt tillslutet och med täckt mark. Den uppsamlade färgen och dammet lämnas till en miljöstation då det klassas som miljöfarligt avfall. Mer information om detta finns att läsa på TKM:s FAQ

Inga motorvätskor – bränsle, oljor eller glykol – får spillas på mark eller vatten. Dessa vätskor ska samlas upp och lämnas på miljöstation.  

Toalettavfall får endast tömmas vid avsedda anläggningar. Kommunen har idag tömningsstationer i Torshälla gästhamn och Sundbyholms gästhamn. En medlem som bryter mot TMK:s miljöplan och/eller regler kan komma att uteslutas ur klubben. 

Båtklubben förordar användningen av 

  • Miljöoljor istället för mineraloljor  
  • Propylen glykol (grön glykol) istället för (vanlig blå) etylenglykol. 
  • Alkylatbensin 
  • Biodiesel 

Även i övrigt bör klubbens medlemmar använda material och medel som är mest skonsamma för miljön.