Sjösättning spårbåtar

29 april, 2021 at 8:41
Hej du som har din båt på spåret!
Nu på lördag 1 maj sjösätts spårbåtarna. Det är samling kl 08:00.
Vem vet, en del spårbåtar kanske hinner ut till Tallskär och säga hej till alla som deltar i öppningen.
Har du frågor eller vill meddela hinder kontaktar du Spårförman Stefan Petersson på mobilnummer 072-709 84 43.

Öppning av Tallskär – Lördag 1 maj

29 april, 2021 at 8:33

Hej alla TMK:are

På lördag är det öppning av Tallskär. Förutom att det bjuds på korv till lunch finns det möjlighet att hänga med andra medlemmar och att beta av sin arbetsplik.

Ni är hjärtligt välkomna.

INFOBREV från Mälarens båtförbund från nr. 2 2021

25 april, 2021 at 18:06

Här är årets andra informationsbrev för i år från Mälarens båtförbund. Lite roligt är att vår granne Sampo Myllylä från BK Tor väljs in i miljökommittén i Mälarens båtförbund.

2327_INFO-brev nr 2 2021

Årsmöte på slipen nu på lördag!

15 april, 2021 at 9:02

Vi har nu fått till en ny tid för årsmöte istället för det som blev inställt i november 2020. Vi bjuder istället in till årsmöte på slipen den 17 april klockan 12:00. Utomhus kan vi hålla avstånd till varandra.

Agendan är densamma som skickades ut till årsmötet vi skulle haft i november.

DAGORDNING

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Föredragning av styrelse och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019-2020
 6. Resultatutfall mot budget för verksamhetsåret 2019-2020
 7. Revisionsberättelse för 2019-2020
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Budget för verksamhetsåret 2020-2021
 10. Beslut angående till årsmötet inlämnade motioner
 11. Val av styrelseledamöter och övriga funktionärer för verksamhetsåret 2020-2021
 12. Val av valberedning för år 2021
 13. Beslut om nya medlemsavgifter i klubben
 14. Frågor om miljökraven framöver
 15. Avslutning

Information kring utbyte av ledverk i Södertälje kanal

19 februari, 2021 at 9:37

Vi vill informera om kommande arbeten 1 mars – 30 april som gäller utbyte av ledverk i Södertälje kanal från Maren i norr till Igelstaviken i söder.
Arbetena berör främst större fartyg, men dykare finns i vattnet så vänligen iaktta stor försiktighet. Ge akt på varningsflagga för Dykare i vattnet. Vi ber er sprida denna information vidare till era medlemmar.
Ytterligare information finns här